Stichting Rural Women Foundation

Mogen wij onszelf even voorstellen?

Wij zijn Stichting Rural Women Foundation (RWF), een enthousiaste ontwikkelingsorganisatie die volledig wordt gedragen door vrijwilligers.

We richten ons op het verbeteren van de gezondheidssituatie van vrouwen en kinderen op het platteland van Afrika. Dit doen wij allereerst door projecten voor schoon drinkwater en degelijke toiletvoorzieningen op basisscholen en ziekenhuizen in Nigeria te realiseren. Vanaf 2021 zijn we ook aan de slag gegaan met het vergroten van de zelfredzaamheid en zelfvoorziening van vrouwen in achterstandssituaties door middel van een project met de Contribute Foundation voor gezinsplanning, gezondheidszorg en armoedebestrijding in de regio rond Ukpo, Awka en Amawbia in Anambra state.

Het Probleem: Een paar feiten op een rijtje:

  • bijna 1 miljard mensen in ontwikkelingslanden hebben geen toegang tot schoon drinkwater
  • meer dan 3,4 miljoen mensen sterven jaarlijks door een gebrek aan schoon water
  • vervuild water veroorzaakt ziektes als diarree, cholera, tyfus en worminfecties
  • elke dag sterven zo’n 1.400 kinderen aan ziektes veroorzaakt door vuil water, veel meer dan aan HIV/AIDS en evenveel als aan malaria
  • meer dan de helft van de ziekenhuisbedden in ontwikkelingslanden  worden bezet door patiënten met aan hygiëne en water gerelateerde ziektes

Onze Projecten

Sinds 2013 hebben we in Nigeria 28 projecten gerealiseerd waarbij basisscholen en gezondheids/zwangerschapscentra op het platteland van Zuid Oost Nigeria zijn voorzien van schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen.

Daarnaast hebben we tussen september 2017 en september 2020 op vier middelbare scholen een pilot op het gebied van HIV/AIDS preventie uitgevoerd in Nigeria.

In het voorjaar van 2020 hebben we, samen met de Contribute Foundation, in een aantal dorpen in Imo en Anambra State een omvangrijk en succesvol coronavirus bewustmakings-, beschermings-, en voedselhulpprogramma gerealiseerd.

In 2021 werd gestart met de bouw van een multifunctioneel centrum als eerste stap van een door Contribute gefinancierd vijf-jaren project op het gebied van gezinsplanning, gezondheidsverbetering en armoedebestrijding in de regio rond Ukpo in Anambra State. Inmiddels zitten we in het derde jaar van de uitvoering van dit omvangrijke project.

In januari 2024 zijn we begonnen met het Aguata PHC project. Dit is het eerste project dat valt onder de MoU met Wilde Ganzen en Nigeriaanse provinciale overheden. In het totaal zullen over een periode van 3 jaar negen locaties (3 basisscholen en 6 gezondheidscentra) op het platteland van Anambra State worden voorzien van schoon drinkwater en goede sanitaire faciliteiten. Alle bij de MoU betrokken partijen zullen hun eigen specifieke bijdrage leveren (quid pro quo). De nieuwe faciliteiten van dit project zijn op 23 mei 2024 feestelijk geopend en sindsdien volop in gebruik.

Inmiddels profiteren door onze projecten dagelijks circa 6.400 basisschoolleerlingen en 1.265 bezoekers/patiënten van gezondheids-/zwangerschaps centra van schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen. Daarnaast profiteren ook circa 78.800 omwonenden mee van de aangelegde nieuwe drinkwatervoorzieningen. Het is duidelijk dat het door ons gekozen inkvlekt model vanuit Ukpo, het RWF Nigeria steunpunt, zijn vruchten afwerpt. Iets dat we in 2013 alleen maar konden dromen is werkelijkheid geworden!