ANBI

Wat is een ANBI

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. De ANBI-status wordt toegekend door de Belastingdienst als een goed doel aantoont dat ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Sportverenigingen, personeelsverenigingen en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI. Grote en kleine goede doelen die zich bezig houden met nationale of internationale hulpverlening zijn dit bijvoorbeeld wel. Hierdoor komen giften van donateurs voor belastingaftrek in aanmerking.

 

Publicatieplicht

Sinds 1 januari 2021 zijn grote ANBI's verplicht gebruik te maken van standaardformulieren. U kunt ons ingevuld standaardformulier hier bekijken: RWF ANBI formulier 2022.

 

Adres

Stichting RWF (Rural Women Foundation)
Orchislaan 33
6833 AG Arnhem

 

Contact

Telefoon: +31 (0)26 321 7377
Mobiel: +31 (0)6 2362 0081
E-mail: info@stichtingrwf.nl
Website: www.stichtingrwf.nl

 

Bestuurssamenstelling

 

Organogram

 

Bestuursleden
  • Uzoamaka Klein Leugemors-Ezeunala (voorzitter)
  • Anne-Marie Dondorp-Huveneers (secretaris)
  • Richard Klein Leugemors (penningmeester)
  • Arie Dondorp

Beloningsbeleid

De bestuursleden en eventuele vrijwilligers van Stichting RWF krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

 

Doelstelling

Het zorg dragen voor een duurzame ontwikkeling en voedselzekerheid door te zorgen voor economische zelfstandigheid en zelfredzaamheid voor de armen op het platteland in derde wereld landen, met name het werken aan de ontwikkeling van plattelandsvrouwen en kinderen, vrouwen en kinderen met HIV of AIDS en kinderen die vanwege uiteenlopende redenen niet naar school kunnen.

 

Lopende activiteiten

De komende jaren richt de stichting zich specifiek op het verbeteren van de levensverwachting en de levensstandaard van in het bijzonder vrouwen en kinderen in kleine dorpsgemeenschappen in Oost-Nigeria, primair door de realisatie van schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen op basisscholen en bij gezondheidscentra. Ook de omwonenden (waaronder veel kinderen in de kwetsbare leeftijd van 0-5 jaar) worden voorzien van schoon drinkwater door middel van watertappunten in de omgeving.

In 2021 werd gestart met de bouw van een multifunctioneel centrum als eerste stap van een door de Contribute Foundation gefinancierd vijf-jaren project op het gebied van gezinsplanning, gezondheidszorg en armoedebestrijding in de regio rond Ukpo, Awka en Amawbia in Anambra State. Inmiddels zitten we in het derde jaar van de uitvoering van dit omvangrijke project.

 

Registratie

Fiscaal nummer: 8509 90 087
KvK Arnhem: 53721489

 

Rekeningnummer

ING Bank: NL74INGB0006588868
BIC Nummer: INGBNL2A

 

Downloads

 

U kunt onze oudere jaarverslagen (sociaal en financieel) en ons beleidsplan ook bekijken via de pagina: Jaarverslagen.