Onze projecten

Stichting RWF voorziet tot nog toe primair basisscholen en gezondheidscentra in het oosten van Nigeria van schoon drinkwater en goede sanitaire en hygiënische voorzieningen.

Per regio wordt eerst de gezondheidssituatie bij een aantal basisscholen en vervolgens ook bij het gezondheidscentrum van een lokale gemeenschap structureel verbeterd.

Zodra de lokale drinkwater en sanitatie situatie voldoende is aangepakt, wordt (sinds september 2017) de gezondheids-situatie op plaatselijke middelbare scholen aangepakt door middel van een HIV/AIDS preventie programma.

Vanaf 2019 staan projecten gepland om in dezelfde lokale gemeenschappen ook de voedselzekerheid en zelfredzaamheid van vrouwen en kinderen te verbeteren. Op deze manier wordt, conform onze missie, per lokale gemeenschap stap voor stap toegewerkt naar een situatie waarin de achterstandssituatie van met name vrouwen en kinderen verbetert.

De aanleiding tot onze prioriteitsvolgorde bij projecten

Een gebrek aan schoon drinkwater, armzalige sanitaire voorzieningen en onvoldoende hygiëne zijn er de oorzaak van dat ziekten als cholera, diarree, bof, mazelen en ringwormen nog steeds hun grote negatieve invloed uitoefenen.

Elk jaar sterven er veel kinderen en vrouwen aan vermijdbare ziekten die samenhangen met een gebrek aan schoon drinkwater, onvoldoende sanitaire voorzieningen en een slechte hygiëne. Om die reden starten we lokaal telkens eerst met projecten voor schoon drinkwater, goede sanitatie en hygiëne op scholen en gezondheidscentra.

Het resultaat van onze drinkwater en sanitatie projecten

Onze schoolprojecten komen per school rechtstreeks ten goede aan honderden schoolkinderen en hun leraren. Indirect komen onze schoolprojecten ook ten goede aan de omwonenden, omdat ook aan hen, d.m.v. watertappunten, toegang tot schoon drinkwater wordt verleend.

Onze gezondheidscentrum projecten komen rechtstreeks ten goede aan de circa 100 dagelijkse bezoekers en aan het betrokken personeel. Daarnaast profiteren ook hier de omwonenden van de voor hen aangelegde watertappunten.

Door onze projecten profiteren inmiddels circa 6000 schoolkinderen (en hun leerkrachten), en circa 1000 dagelijkse patienten (en hun verzorgers) van gezondheidscentra en bezoekers van het gemeenschapscentrum rechtstreeks van de nieuwe voorzieningen.  Daarnaast profiteren circa 70000 omwonenden (waaronder veel kinderen in de kwetsbare leeftijd van 0-5 jaar) van de voor hen aangelegde drinkwater tappunten.

Het onderhoud van de nieuwe voorzieningen

De nieuwe toiletgebouwen worden onderhouden door personeel van de school dan wel door personeel van het gezondheidscentrum.

Stichting RWF heeft strategieën opgezet die de scholen motiveren om hun toiletten goed en regelmatig te onderhouden. Het onderhoud van de nieuwe faciliteiten van de gezondheidscentra wordt gegarandeerd door de directie. Deze strategieën zijn van groot belang gezien situaties in het verleden waarbij door een gebrek aan onderhoud en schoonmaak werkzaamheden de doelen van het project om structureel te voorzien in schoon drinkwater en goede hygiene en sanitatie werden ondermijnd.