Onze projecten

Stichting RWF voorziet tot nog toe primair basisscholen en gezondheidscentra in het oosten van Nigeria van schoon drinkwater en goede sanitaire en hygiënische voorzieningen. Daarnaast worden telkens de omwonenden van deze project lokaties voorzien van schoon drinkwater. Dit betekent dat zo ook de kwetsbare groep van kinderen in de leeftijdscategorie van 0-5 jaar wordt bereikt.

Per regio wordt eerst de gezondheidssituatie bij een aantal basisscholen en vervolgens ook bij het gezondheidscentrum van een lokale gemeenschap structureel verbeterd.

Vanaf 2021 zijn wij begonnen met een project om in een aantal lokale gemeenschappen in Anambra state o.a. ook de voedselzekerheid en zelfredzaamheid van vrouwen en kinderen te verbeteren. Op deze manier wordt, conform onze missie, per lokale gemeenschap stap voor stap toegewerkt naar een situatie waarin de achterstandssituatie van met name vrouwen en kinderen verbetert.

De aanleiding tot onze prioriteitsvolgorde bij projecten

Een gebrek aan schoon drinkwater, armzalige sanitaire voorzieningen en onvoldoende hygiëne zijn er de oorzaak van dat ziekten als cholera, diarree, bof, mazelen en ringwormen nog steeds hun grote negatieve invloed uitoefenen.

Elk jaar sterven er veel kinderen en vrouwen aan vermijdbare ziekten die samenhangen met een gebrek aan schoon drinkwater, onvoldoende sanitaire voorzieningen en een slechte hygiëne. Om die reden starten we lokaal telkens eerst met projecten voor schoon drinkwater, goede sanitaire voorzieningen en hygiëne op basisscholen en gezondheids-/zwangerschapscentra.

Het resultaat van onze projecten voor schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen

Onze schoolprojecten komen per school rechtstreeks ten goede aan honderden schoolkinderen en hun leraren. Daarnaast komen onze schoolprojecten ook ten goede aan de omwonenden, omdat ook aan hen, d.m.v. watertappunten, toegang tot schoon drinkwater wordt verleend. De keuze om ook de omwonenden gratis toegang te verlenen tot schoon drinkwater heeft vooral ook te maken met het feit dat op deze manier de kindersterfte onder de basisschool leeftijd adequaat kan worden bestreden. Immers de kwetsbare leeftijd bij kindersterfte is de periode van 0-5 jaar. 

Onze gezondheids-/zwangerschapscentrum projecten komen rechtstreeks ten goede aan de circa 50 tot 100 dagelijkse bezoekers van elk centrum en aan het betrokken personeel. Daarnaast profiteren ook hier de omwonenden van de voor hen aangelegde watertappunten.

Door onze projecten profiteren inmiddels dagelijks circa 6400 schoolkinderen (en hun leerkrachten), en circa 1150 patienten (en hun verzorgers) van gezondheids-/zwangerschapscentra en bezoekers van het gemeenschapscentrum in Ukpo rechtstreeks van de nieuwe voorzieningen. Daarnaast profiteren circa 77000 omwonenden  van de voor hen aangelegde drinkwater tappunten.

Het onderhoud van de nieuwe voorzieningen

De nieuwe toiletgebouwen worden onderhouden door personeel van de basisschool dan wel van het gezondheids-/zwangerschapscentra.

Stichting RWF heeft strategieën opgezet die de scholen motiveren om hun toiletten goed en regelmatig te onderhouden. Het onderhoud van de nieuwe faciliteiten van de gezondheidscentra wordt gegarandeerd door de directie. Deze strategieën zijn van groot belang gezien situaties in het verleden waarbij door een gebrek aan onderhoud en schoonmaak werkzaamheden de doelen van het project om structureel te voorzien in schoon drinkwater en goede hygiene en sanitatie werden ondermijnd.