Wie zijn wij

Visie

Een verbeterd toekomstperspectief voor achterstandsgroepen in Afrika.

Missie

In samenhang met de millenniumverklaring van de Verenigde Naties, die zich onder andere richt op het verbeteren van drinkwater en sanitatievoorzieningen in de wereld, werkt onze stichting aan het verbeteren van de levensverwachting en levensstandaard van ihb vrouwen en kinderen op het platteland van Afrika, door de realisatie van schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen, voedselzekerheid, zelfredzaamheid en duurzame ontwikkeling.

Doelstelling

De Stichting RWF stelt zich ten doel jaarlijks ten minste drie projecten te realiseren.

Beleid

Stichting RWF kiest er voor de komende jaren primair een bijdrage te leveren aan de verbetering van de levensverwachting en voedselzekerheid door de toegang tot schoon water en sanitaire voorzieningen voor lokale gemeenschappen in verschillende provincies in het Zuidoosten van Nigeria. Dit in samenwerking met Rural Women Foundation in Nigeria.

Andere belangrijk speerpunten voor de organisatie zijn:

  • bevordering van educatie van achtergestelde groepen (primair alleenstaande vrouwen en kinderen)
  • bevordering van zelfredzaamheid en zelfvoorziening van (primair) vrouwen in achterstandssituaties.

Samen met onze partner, de hulp organisatie RWF Nigeria, slaan we als Stichting RWF waterputten, construeren we watertorens en toiletgebouwen, en geven we veel voorlichting over hygiëne. Lokale vrijwilligers leren kinderen en (hun ouders) ook hoe belangrijk het is om hun handen te wassen nadat ze naar het toilet zijn geweest. Hierdoor neemt niet alleen het sterftecijfer af, maar zijn mensen ook minder vaak ziek en hoeven ze hun behoefte niet meer in de buitenlucht te doen.

Door middel van ons Contribute gezinsplanning, gezondheidzorg en armoedebestrijding project in de regio rond Ukpo in Anambra State, dat inmiddels in het derde projectjaar is, wordt inhoud gegeven aan onze overige beleidsspeerpunten. 

Bestuur

Het huidige bestuur van Stichting Rural Women Foundation bestaat uit de volgende personen:

  • Uzoamaka Beatrice Klein Leugemors-Ezeunala (voorzitter)
  • Richard Klein Leugemors (penningmeester)
  • Anne-Marie Dondorp-Huveneers (secretaris)
  • Arie Dondorp

De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het dagelijkse bestuur. Zij draagt zorg voor de gang van zaken met betrekking tot het functioneren van de stichting, het begeleiden van de vrijwilligers.

Het bestuur zorgt voor de uitvoering van de bestuursbesluiten en acties.

We maken gebruik van een wisselende groep vrijwilligers die ons helpen met het opzetten en begeleiden van acties, fondsenwerving, etc.