Stichting Rural Women Foundation

 

Mogen wij onszelf even kort aan je voorstellen?

Wij zijn Stichting Rural Women Foundation (RWF), een jonge enthousiaste ontwikkelingsorganisatie, opgericht in oktober 2011. Stichting RWF wordt volledig gedragen door vrijwilligers.

We richten ons op het verbeteren van de gezondheidssituatie van vrouwen en kinderen op het platteland van Afrika. Dit doen wij allereerst door projecten voor schoon drinkwater en degelijke toiletvoorzieningen op basisscholen en ziekenhuizen in Nigeria te realiseren. Daarnaast zijn we met ingang van 2017 bezig met een HIV/AIDS preventie project op vier middelbare scholen in Nigeria. Volgend jaar willen we ook aan de slag met het vergroten van de zelfredzaamheid en zelfvoorziening van vrouwen in achterstandssituaties.

Het Probleem: Een paar feiten op een rijtje:

  • bijna 1 miljard mensen in ontwikkelingslanden hebben geen toegang tot schoon drinkwater
  • meer dan 3,4 miljoen mensen sterven jaarlijks door een gebrek aan schoon water
  • vervuild water veroorzaakt ziektes als diarree, cholera, tyfus en worminfecties
  • elke dag sterven zo’n 1.400 kinderen aan ziektes veroorzaakt door vuil water, veel meer dan aan HIV/AIDS en evenveel als aan malaria
  • meer dan de helft van de ziekenhuisbedden in ontwikkelingslanden  worden bezet door patiënten met aan hygiëne en water gerelateerde ziektes

 

Onze Projecten

Sinds 2013 hebben we in Nigeria twaalf schoon drinkwater en sanitatie projecten op basisscholen en gezondheids/gemeenschapscentra gerealiseerd en ook een mooi school en sanitatie project in Malawi. Daarnaast is in september 2017 de uitvoeringsfase van ons HIV/AIDS preventie project gestart op vier middelbare scholen in Nigeria, dit project loopt door tot 2020. Begin 2018 gaat ons volgende schoon drinkwater en sanitatie project in Nigeria van start.

Door onze projecten profiteren inmiddels ruim 5400 schoolkinderen (en hun leerkrachten), en circa 850 dagelijkes patienten (en hun verzorgers) van gezondheidscentra en bezoekers van het gemeenschapscentrum rechtstreeks van de nieuwe voorzieningen.  Indirect profiteren circa 57000 omwonenden (waaronder veel kinderen in de kwetsbare leeftijd van 0-5 jaar) van de voor hen aangelegde drinkwater tappunten. 

Stichting RWF werft in 2018 fondsen voor vier schoon drinkwater en goede sanitatie projecten. Het gaat om 2 scholen en 2 gezondheidscentra in zuidoost Nigeria, met een totaalbedrag van circa 200.000 euro, waaraan 1/3 deel door onze partner Wilde Ganzen wordt bijgedragen.