Nieuwsbrief #8

Onlangs vertelden we u in onze extra nieuwsbrief over het geweldige restultaat van de Wandelen voor Water sponsorloop. Twee scholen in Rijkerswoerd Arnhem liepen mee om geld voor onze waterprojecten in te zamelen. Maar inmiddels is er al weer zoveel gebeurd dat we u graag opnieuw op de hoogte willen brengen.

Weer twee waterprojecten afgerond

ARNHEM - JULI 2016

Zoals we al eerder hebben geschreven wilden we begin dit jaar met twee nieuwe schoon drinkwater en sanitatie projecten starten in Ukpo, Nigeria. Voor deze projecten wisten we eind 2015 het benodigde geld al bij elkaar te krijgen, zodat we ons vijfde en zesde project aan de slag konden.

Allereerst hebben we een project uitgevoerd bij Obioma Primary School, een school met ongeveer 680 leerlingen. Net als de voorgaande keren hebben wij de school voorzien van: een waterpomp op zonne-energie, een watertoren, een toiletgebouw met ceptic tank, wateraftappunten voor de dorpelingen en de daarbijbehorende lessen, instructie en nazorg.

Het andere project vond plaats bij het Oranto gezondheidscentrum in Ukpo. Ook hier mochten we een belangrijke verbetering van de water, sanitatie en hygiënische voorzieningen realiseren. Dit is de eerste keer dat we een project bij een gezondheidscentrum hebben uitgevoerd, maar we hopen dat er nog veel van dergelijke projecten zullen volgen.

Beide projecten zijn intussen succesvol afgerond en de feestelijke opening door Igwe Dr. Robert Eze (de lokale koning van Ukpo) heeft onlangs plaats gevonden.

Dit alles heeft samen ongeveer €100.000 gekost waarvan twee derde deel door u en een derde deel door Wilde Ganzen is gedoneerd. Geweldig!

 

WASH doelstelling RWF in Ukpo bereikt!

De water, sanitatie en hygiene (WASH) projecten van Stichting RWF op drie basisscholen en het Oranto gezondheidscentrum in Ukpo zijn nu volledig gerealiseerd.

Zij komen rechtstreeks ten goede aan ongeveer 2.200 basisschool leerlingen en aan ruim 100 patiënten per dag van het gezondheidscentrum. Daarnaast wordt permanent aan circa 20.000 dorpelingen toegang tot schoon drinkwater verleend.

Door de realisatie van deze voorzieningen wordt de oorzaak van kindersterfte, ziekenhuisopnames, schooluitval en achterstand van vrouwen en kinderen vanwege vervuild drinkwater en slechte hygiëne aanzienlijk teruggedrongen. Wij hebben hiermee onze doelstelling bereikt om de gezondheidssituatie voor de regio Ukpo aanzienlijk te verbeteren.

 

Fondsenwerving RWF Projecten 2016

Dit jaar hebben we drie nieuwe projecten gepland staan:

  • een drinkwater en sanitatie project voor 2 extra scholen in Awoidemili
  • een drinkwater, sanitatie en hygiëne project voor een gezondheidscentrum in Orsu
  • een HIV/AIDS preventieproject op vier middelbare scholen in de regio Ukpo

 

De fondsenwerving voor alle drie de projecten is inmiddels gestart. Het gaat om een totaal bedrag van €170.000, waarvan €47.000 als bijdrage door Wilde Ganzen is toegezegd.

 

HIV/AIDS Preventie Programma

Vanaf 2016 zullen we in Ukpo een nieuwe fase ingaan en de gezondheidssituatie nog verder verbeteren door middel van een HIV/AIDS preventie project op vier middelbare scholen.

We plannen om aan het begin van het nieuwe schooljaar (september 2016) met ons HIV/AIDS preventie programma Whitneys Kiss te starten. Het programma heeft als motto “voorkomen is beter dan genezen”. Een vergelijkbaar project in Zuid-Afrika verloopt bijzonder succesvol en er zijn daar al zo'n 200.000 schoolkinderen bereikt.  De verwachting is dat dit programma ook goed toepasbaar zal zijn voor de situatie in Oost-Nigeria.

 

Blijf ons werk steunen!

Stichting Rural Women Foundation bedankt iedereen hartelijk voor het in ons gestelde vertrouwen en de steun in de afgelopen jaren en hoopt dit jaar opnieuw een beroep op u te mogen doen om de gezondheids-situatie van vrouwen en kinderen in achterstands-situaties op het platteland van Nigeria stap voor stap te verbeteren.